Adwokat
Krystian Górniak

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykonał pracę magisterką pt.: „Polska i międzynarodowa regulacja umowy przewozu towarów w transporcie drogowym” pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego. W trakcie studiów odbywał praktyki m.in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także uzyskał certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej pod patronatem adwokata Pawła Bugaja. Obecnie członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Prawo cywilne

w tym prawa rodzinne oraz spadkowe

Prawo handlowe

karnoskarbowe oraz spraw karnych gospodarczych

Prawo podatkowe

Prawo administracyjne

Prawo pracy

Obsługujemy również

Prowadzimy obsługę już istniejących przedsiębiorstw oraz współpracujemy przy tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje swoje usługi w postępowaniu przed sądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Podmiotom gospodarczym w ramach zawartych umów o stałą obsługę proponujemy doradztwo w zakresie wszelkich prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy bieżącą obsługę w zakresie tworzenia i negocjowania umów z kontrahentami, windykacji należności, reprezentowania firmy przed sądami w sporach.

Kancelaria Adwokacka Krystiana Górniaka świadczy kompleksowe usługi na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych